Enterprise Resource Planning(ERP)

ERP คืออะไร

Enterprise Resource Planning หรือ ERP แปลตรงๆสั้นๆ คือ "การวางแผนใช้ทรัพยากรขององค์กร ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด" ซึ่งในทางปฏิบัติ กระบวนการจัดการบริหารทรัพยากรนั้นจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ขององค์กร ซึ่งแต่เดิม ERP แบ่งการจัดการเป็น 4 เรื่องใหญ่ๆหรือที่เรียกว่า 4M ประกอบไปด้วย Material, Machine ,Money และ Manpower ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนำ ERP มาใช้ในองค์กรนั้น สามารถครอบคลุมถึงกิจกรรมทางธุรกิจได้ทั้งองค์กร โดยการพัฒนาองค์กรโดยการนำหลัก ERP มาใช้มักทำควบคู่กับการทำ BPR (Business Process Re-Engineering) เพื่อให้ปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันมีการนำซอฟท์แวร์ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างแพร่หลาย ซึ่งในมุมของซอฟท์แวร์ ERP นั้นแบ่งขอบเขตของ 4M เป็น 4 โมดูลใหญ่ๆดังนี้


การให้บริการของเรา (หากคุณเกี่ยวข้องอยู่แล้วหรือกำลังจะเกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ ERP)

บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนเลือกซอฟท์แวร์ ERP สำหรับองค์กร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ด้วยความสามารถของซอฟท์แวร์ ERP คุณคงเห็นแล้วว่าการนำซอฟท์แวร์ ERP มาใช้ในองค์กรนั้น จะครอบคลุมการจัดการทุกกิจกรรมในองค์กร ดังนั้นซอฟท์แวร์ ERP ส่วนใหญ่จึงมีราคาสูงตั้งแต่ หลักแสนบาทไปจนถึงหลายร้อยล้าน ดังนั้นการเลือกหาซอฟท์แวร์ ERP มาใช้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ จากประสบการณ์ของเราพบว่าซอฟท์แวร์ ERP ทุกยี่ห้อ มีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันไป จากประสบการณ์ของเราพบว่ามีไม่น้อยถึง 70% ตัดสินใจซื้อ ERP มาใช้แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และส่วนใหญ่หลังจากลงทุนไปด้วยเงินมหาศาลแล้วไม่สามารถใช้งานกับองค์กรของตนได้ เราจึงยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ ERP โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น(เพราะเราเองไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ ERP) โดยทีมงานหวังเพียงแค่ให้คนไทยประสบความสำเร็จในการนำซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้ว

บริการพัฒนาซอฟท์แวร์ ERP เฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจของท่าน

จะเห็นได้ว่าซอฟท์แวร์ ERP ครอบคลุมการจัดการทุกกิจกรรมในองค์กร ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมีราคาสูงตั้งแต่ หลักแสนบาทไปจนถึงหลายร้อยล้าน ที่ผ่านมาเราพบว่าการซื้อซอฟท์แวร์ ERP สำเร็จรูปนั้นไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเพราะธุรกิจของไทยถึงแม้เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันแต่มีความจำเพาะเจาะจงสูง ต่างกับระบบธุรกิจต่างประเทศซึ่งมักมีวิธีการทำงานเหมือนๆกัน ดังนั้นหลังจากซื้อซอฟท์แวร์ราคาสูงแล้ว ยังต้อง Customize ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปเหล่านั้น ให้รองรับกับการทำงานสำหรับเฉพาะองค์กรของท่าน บ้างก็หลายเดือน ยิ่งองค์กรใหญ่ Customize หลายปีกว่าจะได้ใช้ บ้างก็เลิกกลางคันสูญเงินมหาศาล หลายท่านคงมีประสบการณ์เรื่องนี้ ดังนั้นทีมงานจึงเสนอแนวทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ ERP เฉพาะสำหรับองค์กรของท่านแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นไปยังระบบงานหลักที่สำคัญ แล้วขยายผลไปยังระบบงานอื่นๆตามมา เรามีทีมที่ปรึกษา Logistic ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ซึ่งเป็นจุดแข็ง ทำให้คุณมั่นใจว่างาน ERP ที่ออกมาจะสามารถใช้งานได้ตรงตามเป้าหมาย ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และระบบงานใดพัฒนาเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอให้ Customize เสร็จทั้งองค์กร อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่าย เพราะค่าใช้จ่ายหลักๆของซอฟท์แวร์ ERP ที่ขายในเมืองไทยคือค่า Customize โดยมักเทียบเท่าหรือสูงกว่าราคาซอฟท์แวร์หลายเท่า โดยที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ ERP ให้กับลูกค้ามาแล้วหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่วงการพลังงานของไทยและกลุ่มในเครือ โดยปัจจุบันลูกค้าเหล่านี้ยังคงพัฒนาต่อยอด ขยายผลจากระบบเดิมๆอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ทุกฝ่ายวางไว้

บริการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซอฟท์แวร์ ERP เดิมที่มีปัญหา

ด้วยการที่ซอฟท์แวร์ ERP ครอบคลุมการจัดการทุกกิจกรรมในองค์กรจึงยากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ ดังนั้นหากการวางแผนในการติดตั้งระบบในครั้งแรกไม่ดีพอ จึงมักเกิดปัญหาเมื่อใช้งานไปนานๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากันได้กับอุปกรณ์สำนักงานใหม่ๆ ความล่าช้าในการใช้งาน การที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานซ้ำซ้อน ปัญหาเสถียรภาพระบบ อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อผู้ให้บริการเจ้าเดิมได้ หากคุณเกิดปัญหาเหล่านี้ ลองโทรปรึกษาเรา เพราะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ซอฟท์แวร์ ERP รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ทั่วไป เพราะเรามีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และเรามักหาทางออกที่เหมาะสมให้คุณได้เสมอ

บริการพัฒนาต่อยอดความสามารถซอฟท์แวร์ ERP เดิม

เพราะเราคือบริษัท ไทยอิเมจิเนชั่นเทคโนโลยี จำกัด เราจึงมีทีมวิศวกรระบบ คอยวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาต่อยอดงานระบบ ERP เดิม รวมถึงระบบงานซอฟท์แวร์ทั่วไปให้สามารถขยายผลรองรับการทำงานใหม่ๆได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายงาน Print Out การทำ Dashboard เพื่อสรุปภาพรวมช่วยในการิเคราะห์ด้านต่างๆ การปรับ Flow การทำงานเดิม รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการวางสถาปัตยกรรมระบบให้รองรับสถาปัตยกรรมแนวใหม่ ตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ระบบที่ใช้งานอยู่ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปโดยไม่ต้องซื้อระบบใหม่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถใหม่ๆลงไปได้ตามต้องการ

บริการที่ปรึกษาการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กร

ด้วยวิทยากรและทีมงานที่ปรึกษา ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กรมาแล้วกว่า 11 ปี เราสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรของคุณ อีกทั้งยังมีความยินดีให้บริการบรรยายเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดที่ดี ในการทำงานให้กับพนักงานของในองค์กรคุณ


ประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์ ERP

เราเคยผ่านงานพัฒนาและ Customize ซอฟท์แวร์ ERP ให้กับองค์กรหลากหลายประเภทธุรกิจ รวมถึงองค์กรธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศและกลุ่มบริษัทในเครือ

จากประสบการณ์ดังกล่าวร่วมกับนโยบายของบริษัท ที่นักพัฒนาระบบทางเทคนิคต้องทำงานควบคู่ร่วมไปกับที่ปรึกษาโลจิสติก นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ในโครงการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ ERP สำหรับองค์กร โดยงานที่เราส่งมอบปัจจุบันสำเร็จ 100% และช่วยแก้ปัญหาในการทำงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก ด้วยแนวคิดที่ไม่ได้ทำแค่หวังผลกำไร แต่ด้วยแนวคิดที่เรายึดถือมาตั้งแต่เริ่มคือ "เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในแนวความคิด" ให้แก่ทั้งลูกค้า พันธมิตรผู้ร่วมงาน และภายในทีมงานของเราเอง โดยการปลูกฝังแนวความคิดเชิงนวัตกรรมนั้น และเราถือว่าเป็นผลกำไรจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่ามหาศาลที่ทั้งทีมงานและลูกค้าจะได้รับ ซึ่งเราเชื่อว่า นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราพัฒนาร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน

โมดูลของซอฟท์แวร์ ERP