ประวัติบริษัท

พัฒนาเครื่องมือในการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณ ลดต้นทุน ทำงานเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน ทำงานง่ายขึ้น มองเห็นภาพรวมธุรกิจ มองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เปิดช่องทางใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้า


ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

การพัฒนาซอฟท์แวร์

17 ปี ประสบการณ์เกว่า 300 โครงการ ที่เราพัฒนาให้กับลูกค้าหลากธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท SME ธุรกิจอุตสาหกรรมและพลังงาน ระบบงานรัฐวิสาหกิจ โครงการภาครัฐ รวมไปถึงร้านค้าปลีก ด้วยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงการศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อยู่เสมอ อีกทั้งเรายังมองระบบในมุมของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้เราสามารถพัฒนาระบบที่ครอบคลุม ทันสมัย และใช้งานได้กว่าง่ายที่เคย เพื่อให้ตรงความต้องการสำหรับของคุณมากที่สุด นอกเหนือจากนี้หากคุณเกิดคำถาม ลองคลิกเพื่อดู ตัวอย่างผลงาน

Enterprise Monitoring Tools

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็น Dashboard, War Room ระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อตรวจจับสถานะและเฝ้าระวังความผิดปกติในองค์กรและธุรกิจของคุณในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากให้คุณลองสัมผัสกับความอัจฉริยะของ ICIP (Intellgence Camera & Image Processing) ซึ่งคุณจะเปลี่ยนความคิดเดิมๆเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดไปเลย เพราะไม่เพียงช่วยตรวจจับความผิดพลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจให้คุณได้อีกด้วย !!

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจสามารถนำ GIS มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในธุรกิจได้มหาศาล ไม่เพียงแค่ให้ลูกค้ารู้ที่ตั้งของหน่วยงานเราเท่านั้น แต่ยังใช้ในการวิเคราะห์ได้ทั้งกระบวนการโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเส้นทางขนส่ง การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน และอีกมาก โดยทีมงานของบริษัท มีความเชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับหลายสถาบัน รวมถึงประสบการณ์การพัฒนาซอฟท์แวร์ GIS มาอย่างยาวนาน รวมถึงการให้ บริการจัดทำข้อมูลแผนที่

ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย CadcorpSIS จากประเทศอังกฤษ ด้วยรูปแบบการทำงานที่ง่ายกว่า สะดวกกว่า และความสามารถที่ในการแปลงข้อมูลแผนที่ GIS ข้าม Format ได้กว่า 150 นามสกุล รวมถึงราคาลิขสิทธิ์ที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันจึงใช้งานอยู่ในหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อีกทั้งยังมีเครื่องมือพัฒนาเพื่อให้ โปรแกรมเมอร์ของคุณสามารถนำไปพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในองค์กรของคุณเองได้ตามความต้องการ

ให้บริการที่ปรึกษาโลจิสจิกส์

ด้วยวิทยากรและทีมงานที่ปรึกษา ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กรมาแล้วกว่า 11 ปี เราสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรของคุณ อีกทั้งยังมีความยินดีให้บริการบรรยายเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดที่ดี ในการทำงานให้กับพนักงานของในองค์กรคุณ

บริการแยกชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริการแยกชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อนำไปผลิตหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ โดยเรามีทีมงานผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรามีการรับประกันปริมาณชิ้นส่วนที่ถอดแยกได้เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะคุ้มค่าในการลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนให้บริการแยกชิ้นส่วนเครื่องบินเหมาลำลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรับผิดชอบขั้นตอนในการขนส่งโดยบริษัท ส่งออกชิ้นส่วนโลหะที่ได้ นำกลับไปแปรรูปและเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่

คุณภาพ คือวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์อย่างเดียวที่เรามีและสำคัญที่สุดคือ "คุณภาพ" และความเข้าใจระบบธุรกิจของลูกค้า

คำว่า Enterprise เราไม่ได้มาโดยง่าย แล้ว Enterprise System คืออะไร ไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่อลังการมูลค่าสูง แต่หมายถึง "ความครอบคลุมทั่วถึงในระบบ" ตั้งแต่การควบคุมขั้นปฏิบัติการ(TIS) การมองภาพรวมเชิงการบริหาร(MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) ไปจนถึงความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา(KMS)

ลูกค้าธุรกิจ
36
หน่วยงานภาครัฐ
8
รัฐวิสาหกิจ
7
ต่างประเทศ
6

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกรายที่มอบความไว้วางใจให้เรา เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง