Developer Tools

เครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์จาก CadcorpSIS.

โดยการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น GIS เพื่อใช้ในองค์กรของคุณเองได้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Smart Phone แอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่ง แอพพลิเคชั่นบน Desktop ของคุณ ด้วยเครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์ GIS จาก CadcorpSIS

GIS on Smart Mobile Device

เครื่องมือพัฒนา GIS แอพพลิเคชั่นจากCadcorpSIS

เครื่องมือพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับนักพัฒนาระบบ GIS รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้หลาย Platform ไม่ว่าจะเป็น Smart Mobile Device, Web Application หรือแม้แต่การสร้าง Application บน Desktop PC ก็สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยชุดเครื่องมือที่มี โดยคุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้ตาม Environment ที่คุณถนัด


ActiveX SDK

เป็นเครื่องมือพัฒนซอฟท์แวร์ GIS บน Desktop PC ซึ่งมี Core Engine เดียวกันกับ Map Modeller เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น GIS ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจในองค์กรของคุณเอง โดยการพัฒนา ActiveX SDK นั้น สามารถพัฒนาด้วยภาษาที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็น VB.NET, C# หรือ Visual C++
Microsoft.NET

Desktop Add-ins

เป็นการพัฒนา Plug-in เสริมในซอฟท์แวร์ Desktop GIS ของ CadcorpSIS คือ Map Manager, Map Editor และ Map Modeller เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยการพัฒนาบน Core Engine ของ ActiveX SDK ด้วยภาษาที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็น VB.NET, C# หรือ Visual C++
Software Plugin

GeognoSIS Developer

เป็นเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของ Web Application และ Web Map Service ผู้พัฒนาสามารถพัฒนา GIS Application ด้วยทุกภาษาไม่ว่าจะเป็น Classic ASP, PHP, JSP และ Microsoft Studio.NET โดยการเรียกใช้ข้อมูลแผนที่จาก Web Service ผ่านโปรโตคอล SOAP รวมไปถึง HTTP Web Request
GeognoSIS Developer

Web Map Development

เป็น Addin เสริมใน Microsoft Visual Studio.NET ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถสร้าง Web Application ได้โดยง่าย โดยเรียกใช้ Control ผ่าน NameSpace : Web Map Web.UI ซึ่งรวมเอาฟังก์ชั่น JavaScript ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เรียกใช้งานข้อมูลแผนที่ GIS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ช่วยลดขั้นตอนการพัฒนาซอฟท์แวร์ได้มาก โดยการทำงานของ Addin นี้ จะทำงานบนพื้นฐานของ Web Map Service และ Web Feature Servince ทำให้ระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูล GIS ที่องค์กรมีอยู่ ร่วมกับข้อมูล GIS ผู้ให้บริการรายอื่นๆเผยแพร่บน Web Service ทำให้การพัฒนาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล GIS ได้สูงสุด
Web Map Development