ประวัติบริษัท

เส้นทางใหม่สู่ ความสำเร็จ ความเป็นคุณ การสร้างสรรค์ การพัฒนา

บริษัท ไทยอิเมจิเนชั่นเทคโนโลยี จำกัด เรามีเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและ นำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านซอฟท์แวร์ ระบบจัดการสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการเกษตรและการประมง มาช่วยเป็นเครืองมือในการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับลูกค้า

โดยเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพื่อวางรากฐานการสร้างแนวคิดให้บุคคลากร ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นผู้นำด้านการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาค รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสาธารณูปโภคให้แก่ประเทศในอนาคต


เรา คือใคร

มีคำถามว่าคนไทยจะพัฒนานวัตกรรมได้หรือ ซึ่งหากเราได้ยินคำถามนี้เราจะไม่แปลกใจ เพราะผู้ถามอาจยังไม่ทราบว่า เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ที่เราเข้าใจว่าชาวต่างชาติเป็นผู้คิดค้น แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังมีนักวิจัยชาวไทยเข้าไปมีส่วนร่วมไม่น้อย เพราะเราเคยทำมาแล้ว!! หากเพียงแต่ติดอยู่ที่เงื่อนไขบางอย่าง รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์เป็นข้อผูกมัด

บริษัท ไทยอิเมจิเนชั่นเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลากสาขาอาชีพ ได้แก่ วิศกรหลากสาขา ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ นักวิเคราะห์ระบบ นักสถาปัตกรรมเครือข่ายโทรคมนาคม นักวิจัย รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นกลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทำในสิ่งที่มีอุดมการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆ ในสาขาที่ตนถนัด ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย

เป้าหมายสำคัญที่สุดของเรา มิใช่เพื่อหวังแค่ผลกำไรทางธุรกิจอันมักง่ายฉาบฉวย แต่หลักสำคัญคือ "เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในแนวความคิด" ให้แก่ทั้งลูกค้า พันธมิตรผู้ร่วมงาน และภายในทีมงานของเราเอง โดยการปลูกฝังแนวความคิดเชิงนวัตกรรมนั้น เราถือว่าเป็นผลกำไรที่มีมูลค่ามหาศาลที่ทั้งทีมงานและลูกค้าจะได้รับ แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่ ณ วันนี้อาจจะยังจับต้องไม่ได้ แต่นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราพัฒนาต่อไปร่วมกันอย่างยั่งยืน


ภาพรวม ความก้าวหน้า