เตรียมพบกับการเปิดตัว Digital Platform ใหม่เร็วๆนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในการพัฒนานวัตรกรรมร่วมกัน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา

โดยในปีนี้เป็นโอกาสดีที่เราภูมิใจนำเสนอ Digital Platform โดยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ที่ครอบคลุมการให้บริการ Application ต่างๆ เพื่อเติม ... ความสุข ...

และชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน